Kursusforløb – Lad dine drømmes visdom guide dig

Opstart den 1. maj 2024

Kursusforløb – Lad dine drømmes visdom guide dig

Opstart den 1. maj 2024

Kursusforløb i drømmearbejde

Opstart 1. maj 2024

Et kursusforløb i drømmearbejde

Lad drømmenes rige symbolsprog føre dig ind i et dybere møde med dig selv. 

Dine natlige drømme handler om det, der er vigtigst for dig lige nu. Hver eneste nat giver drømmene dig en værdifuld kommentar til de oplevelser, der udspiller sig i dit hverdagsliv – og i din relation til dig selv og andre. Ofte peger drømmene på alternative løsninger, nye muligheder eller ressourcer, som du kan integrere i dit liv. 

Drømmekurset handler om at dykke ned i drømmen, pakke den ud, gennem forskellige tilgange til drømmen, og lade udpakningen lede til en større udfoldelse af dit liv. 

Drømme væver en bro mellem den synlige verden og den indre verden, som vi forstår gennem symboler, arketyper m.v. Ved at bevæge os over broen og hjembringe drømmens budskaber, kan vi opnå en større forståelse af os selv, vores følelsesliv, vores udfordringer og vores kvaliteter/potentialer. 

I dette kursusforløb får du mulighed for at fordybe dig i dine personlige drømme, så du kan blive bedre til at forstå og arbejde med dem. 

Drømmearbejdet tilbyder dig en fordybet samtale med dig selv, hvor du over tid lærer at forstå drømmenes budskaber. Gennem arbejdet skaber du forbindelse (opnår du kontakt) til dine egne indre svar og finder veje til at omfavne den visdom, som dit eget inderste kommer med. At følge drømmenes hvisken, skaber rum og mulighed for at gå nye veje og integrere de dele af dig/potentialer/kvaliteter, som blev gemt væk eller overset livet  igennem.

 

KURSUSFORLØB & DATOER

Vi mødes, max 8 deltagere, 4 gange i Aarhus. Imellem hver mødegang holder vi et online møde, hvor der er mulighed for at samle op på dit drømmearbejde, dele indsigter og stille spørgsmål.

Medio april: Du får tilsendt et arbejdsark med forslag til, hvordan du støtter dig selv i at huske og dokumentere dine drømme.

Drømme og chakraer, onsdag 1. maj 2024, kl.17-20.30, Aarhus

Gennem meditation og kropstegning udforsker vi, hvordan drømmene udtrykker indre kropslige, følelsesmæssige og energetiske tilstande. Hvilke chakraer og livsområder peger drømmene på? I arbejdet sætter vi fokus på chakra symbolikken og drømmenes bud på nye veje til selvregulering og selvrealisering. (Det er ikke et krav, at du har forudgående kendskab til teori om kroppens energisystem og chakraer)

Online, onsdag d. 15 maj 2024 kl. 19-20

Opsamling på dit drømmearbejde, dele indsigter og stille spørgsmål.

Drømme og symboler, onsdag 29. maj 2024, kl.17-20.30, Aarhus

Drømmene er en symbolsk verden, der udtrykker sindsstemninger, forskellige aspekter af personligheden og dybereliggende sjælelige kvaliteter. Ved at dykke ned i drømmenes symboler og metaforer, udvikles symbolsproget og du bliver klogere på dine drømmes individuelle tolkning. Man kan sige, at drømmenes metaforer og symboler er sjælens sprog, som i drømmearbejdet udfoldes og integreres i vores daglige liv – til endnu mere udfoldelse af den, vi er.      

Online, onsdag d. 12 juni 2024 kl. 19-20

Opsamling på dit drømmearbejde, dele indsigter og stille spørgsmål.

Drømme og arketyper, onsdag 26. juni 2024, kl.17-20.30, Aarhus

Arketyper betyder direkte oversat ‘første form’. Arketyper er en slags urbilleder af almenmenneskelige mønstre for adfærd, som vi alle træder ind og ud af livet igennem. Enhver arketyper rummer en positiv og en negativ pol. Ved at arbejde med de arketyper, der viser sig i dine drømme, kan du opnå en større forståelse for de kvaliteter og skygger, der lever i arketypen. 

Arbejdet med arketyperne skaber både kontakt til den kraft, – de potentialer eller de kvaliteter, vi længes efter at integrere mere fuldt ud i vores liv, samt viser os de kollektive og individuelle skygger, der spænder ben for vores fulde (vækst og Se note 1)  livsudfoldelse.                  

Online, onsdag d. 7. august 2024 kl. 19-20

Opsamling på dit drømmearbejde, dele indsigter og stille spørgsmål.

Drømme og dilemmaer, onsdag 21. august 2024, kl.17-20.30, Aarhus

Vores drømme afspejler ofte vores indre og/eller ydre konflikter samt vores aller dybeste længsler. Ved at udforske drømmens primære elementer og overordnede tema, får vi vist udfordringen og længslen gennem sjælens optik, væk fra den daglige bevidstheds rationalitet og overbevisninger. At arbejde med drømmens dilemma er endnu en tilgang til at skabe nye veje til at gå igennem udfordringen og indfri vores dybeste længsler.

STED

Ryesgade 29, 3.tv, 8000 Aarhus C.

Kun få min. fra Aarhus Hovedbanegård og Aarhus Rutebilstation. Nærmeste parkering findes under Telefontorvet, i Sallings P-Hus og i Bruuns Galleri.

PRIS

Normalpris: 2300 kr.

Early Bird: 1900 kr. ved tilmelding senest 12. April 2024

Prisen inkluderer materialer, the /kaffe og frugt. Medbring aftensmad, der er nem at gå til. Medbring gerne yogamåtte, meditationspude/lille pude samt et tæppe.

TILMELDING

For tilmelding eller yderligere information kontakt

theaskembes@gmail.com eller anette@soelvigpsykoterapi.dk

Du kan også ringe direkte til Anette på 25141750

Efter tilmelding modtager du en faktura, som betales via bankoverførsel.

BETINGELSER

Tilmelding er først gældende ved indbetaling af kursusbeløbet.

Ved afbud inden d. 3. april 2024 gives det fulde beløb retur.

Ved afbud efter d. 3. april 2024 gives pengene ikke retur, men pladsen kan overdrages til en anden.

Giv i så fald besked til theaskembes@gmail.com eller anette@soelvigpsykoterapi.dk

Er vi nødsaget til at aflyse kurset tilbagebetales det fulde beløb.

OM OS

Thea Skembes 

Certificeret medie og clairvoyant rådgiver, Spirituel integrativ krops- og psykoterapeut, Bachelor i Etnografi og social antropologi

Fra tidligt i mit liv har spørgsmålet; ‘hvad vil det sige at være et menneske’ fascineret mig. Vi kan fordybe os i kulturelle diskurser eller kun kigge på individets personlige oplevelse – jeg tror, vi må skele til begge. Så mens vi lærer forskellige verdensbilleder at kende, må vi lytte til vores eget livs hvisken og opleve verden indefra. 

Indre rejser, som bla. drømme, meditationer, guidninger og breathwork er sjælens sprog, som inviterer os til at lytte til det, som vores rationalitet og overbevisninger ikke kan fange. At lytte til det sprog er at udvide vores indre og ydre verden – og derved skabe de bedste muligheder for at leve i overensstemmelse med den, vi autentisk er.

Thea Skembes

Anette Sølvig

Integrativ krops- og psykoterapeut, FaDP, Cand. arch.

Som psykoterapeut og menneske er jeg optaget af individets mulighed for at fordybe forbindelsen til sig selv og de skjulte indre ressourcer, der kan hjælpe den enkelte gennem hverdagslivets svære udfordringer og ind i et mere livsberigende spor.

Drømmearbejdet står mit hjerte nær. Jeg betragter drømmene som en altid tilstedeværende kilde til selvindsigt og personlig vækst. Gennem arbejdet med nattens drømme får vi muligheden for at tage temperaturen på vores indre liv og modtage vejledning fra det inderste SELV, der kender os bedre, end vi kender os selv.

Min tilgang til arbejdet er oplevelsesorienteret og funderet i tanken om, at drømmeren er eksperten i sin egen drøm.

Anette Sølvig lær at arbejde med dine drømme