Behandling af livskrise

Styrk din livsorientering gennem et opklarende terapeutisk arbejde, så du kan få det godt igen.

Behandling af livskrise

Styrk din livsorientering gennem opklarende terapeutisk arbejde.

Behandling af livskrise

Styrk din livsorientering gennem et opklarende terapeutisk arbejde, så du kan få det godt igen.

Livskriser

Kriser er en naturlig del af livet og langt de fleste mennesker oplever, at livet ind imellem slår hårdt.

Nogle kriser kommer vi styrket igennem på egen hånd.

Andre kriser slår os omkuld i en grad, så vi drukner i smerte og efterlades i en indre tilstand af kaos. Eller vi oplever, at vi stagnerer i frygt og kraftesløshed. Her slår vores velkendte måder at mestre livet på ikke længere til. Livsgnisten slukkes og vi mister vores oplevelse af mening såvel som retning.

I sådanne tilfælde kan det være vigtigt at få professionel hjælp, så krisen ikke udmønter sig i mere alvorlig angst og depression.

Som terapeut er jeg specialiseret i individuel krops- og psykoterapi. Jeg tilbyder et helhedsorienteret forløb til håndtering af livskrise, hvor du får mulighed for at fordybe kontakten til dig selv og dine indre ressourcer, så du kan styrke din livsorientering.

I det terapeutiske arbejde får du hjælp til at belyse din særlige livssituation, din smerte og din længsel. Gennem opklarende samtaler og kropsforankret arbejde får du hjælp til at opdage de mønstre, der har været medskabende for situationen eller som for nuværende fastholder dig i situationen. Du får hjælp til at forbinde dig med dine indre ressourcer og din lyst. Hjælp til at opdage nye handlemåder, så du kan træffe mere berigende og bæredygtige livsvalg.

Hvad er en livskrise?

I psykologien betragtes en krise, som den tilstand vi befinder os i, når vi udsættes for en oplevelse, der afføder svær psykisk belastning og hvor vores tillærte mestringsstrategier ikke længere rækker. En krise er derfor en alvorlig tilstand af stress, der ofte kan mærkes fysisk såvel som psykisk.

I løbet af et levet liv, kan vi opleve flere forskellige former for krise. Vi kan opleve traumatiske kriser, identitetskriser, eksistentielle kriser, sundhedskriser, økonomiske kriser m.v.

Det kan være forskelligt fra person til person, hvad der udløser en livskrise. Det afhænger af den enkeltes personlighedsprofil, tidligere livsoplevelser, modstandskraft, indre ressourcer og den enkeltes mulighed for følelsesmæssig støtte i det sociale netværk.

Udløsende faktorer kan være pludselige sjælsrystende livsomvæltninger som: skilsmisse, dødsfald, tab af job, sygdom, konkurs mv.

Men en livskrise kan også udløses af oplevelsen af at være fastlåst i en vedvarende utilfredsstillende og belastende livssituation: vedvarende belastende problematikker i familien eller på jobbet, vedvarende økonomiske vanskeligheder, kronisk belastende sygdom, vedvarende ensomhed, livets svære overgange m.v.

Når vi mennesker rammes af krise, kan vi føle, at vi mister vores eksistensgrundlag, vores dybere mening med livet og den sunde forbindelse til os selv.

Måske kan du genkende disse tegn på livskrise?

 • Jeg føler mig forvirret
 • Jeg har mistet orienteringen, mærker hverken mål eller retning
 • Jeg har mistet grebet om mig selv og om livet
 • Jeg oplever håbløshed og meningsløshed
 • Jeg føler mig rastløs og rodløs
 • Jeg kan ikke mærke mig selv, hvad jeg har lyst til og hvad jeg har behov for
 • Jeg føler mig ængstelig, utryg, usikker
 • Jeg er irritabel og kortluntet
 • Jeg er dybt ked af det og evt. grådlabil

Måske oplever du også et eller flere af disse fysiologiske tegn:

 • Søvnløshed
 • Hjertebanken
 • Åndenød eller overfladisk vejrtrækning
 • Smerter i kroppen
 • Trykken for brystet
 • Ondt i maven
 • Træthed
 • Svimmelhed

Hvordan kommer jeg styrket ud på den anden side?

Livskriser og livsprocesser er vidt forskellige fra person til person. Det samme gælder ønskerne for og udbyttet af en terapeutisk proces. Et terapiforløb hos mig tager altid udgangspunkt i dine særlige ønsker og behov.

På et meget overordnet plan handler håndteringen af en livskrise om at fordybe dit kendskab og din forbindelse til dig selv. Så du kan begynde at mærke, hvem du er og hvad du brænder for… og blive bedre til at bruge din krops signaler og din indre lyst som et vigtigt kompas i livet. Men det handler også om at se din frygt i øjnene og vokse ind i modet til at leve det liv, der er godt for dig.  Gamle vaner må ofres og nye må implementeres i det levede liv.

Hvor lang tid du skal gå i terapi, inden du begynder at mærke varig forbedring, er afhængig af graden af smerte og hvad der har udløst din krise.

Har du behov for hjælp?

Jeg har base i Aarhus C og du er hjertelig velkommen til at kontakte mig på mobil: 25141750