Et professionelt rum

for læring, selvudforskning, kropslig forløsning, relationel heling og psykologisk modning.

Et professionelt rum

for læring, selvudforskning, kropslig forløsning og psykologisk modning

Et professionelt rum

for læring, selvudforskning, kropslig forløsning og psykologisk modning.

ANETTE SØLVIG psykoterapi

tilbyder terapi, undervisning og inspiration til din heling og livsfornyelse.

En del voksne danskere oplever en eller flere gange i løbet af livet at stå i en psykisk smerte, der kalder på ekstra vågen opmærksomhed og mod til livsfornyelse.

Når smerten overvælder os, kan vi opleve, at den sunde livsgnist slukkes. Vi kan føle, at vi drukner i livets hvirvelstrømme, og værst af alt – vi kan opdage, at vi har mistet den dybe forbindelse til os selv.

Herfra synes livet ofte meningsløst, mørkt og kaotisk – og vi kan opleve symptomer som stress, depression, angst m.v.

Når den smertefulde tilstand sætter ind, bliver vi for en stund tvunget til at stoppe op og kigge indad. Mange spørgsmål melder sig:

  • Hvorfor er jeg havnet i denne situation?
  • Hvordan genfinder jeg min tryghedsfølelse, min tillid og min livsglæde?
  • Hvem er jeg?
  • Hvad er livet egentlig for en størrelse og hvad vil jeg med det?
  • Hvad er mit bidrag til fællesskabet?

Der er et utal af måder at være menneske på og et utal af måder at være i smerte på. Dog vil der ofte være nogle fællesnævnere. For en del mennesker har den nutidige smerte rødder tilbage til den tidlige erfaringsdannelse – de mest vanskelige udfordringer i barndommen og/eller ungdommen. Vejen igennem smerten kan derfor indebære et møde med de gamle lag – den tidlige smerte og de aftryk fra tidlige jordskælv, der i nutid lever i kroppen, nervesystemet og i sindet.

Jeg hedder Anette Sølvig og jeg hjælper voksne mennesker med at fordybe forbindelse til det indre rige af ubevidst information – kroppens fortællinger, ubevidste tanke- og handlemønstre, følelseslivet, autentiske kvaliteter og udtryksmåder – hele grundlaget for at vokse ind i et sundt og stærkt personligt lederskab. Et lederskab, der vokser frem indefra, når vi kender os selv og har adgang til vores sande værdier, vores idealer og det autentiske indre kompas – den indre klarhed.

Når vi begynder at forstå vores dybereliggende mønstre og mærke, hvem vi er, bliver vi i stand til at træffe sundere livsvalg, der beriger os selv og den helhed, som vi er en del af.

Få hjælp til at vende din smerte til fornyet livskraft gennem kropsforankret psykoterapi og langsigtet personlig udvikling.

Anette Sølvig, Psykoterapeut, FaDP

Jeg er uddannet integrativ krops- og psykoterapeut ved Tobias-Skolen og arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut.

Jeg er optaget af den integrative psykoterapi, hvor alle dimensioner af den menneskelige eksistens inddrages – med øje for det særlige i den enkelte. En terapiform, hvor også kroppens intelligens og det samspil, der i hvert eneste øjeblik foregår mellem vores krop, sind og nervesystem, har en stor plads i det terapeutiske arbejde.

Når vi, som børn og unge, oplever tab/traumer og svigt, kan det være så sjælsrystende en oplevelse, at vi bliver ’rystet ud af’ den dybe kontakt til os selv. Ved at genskabe forbindelsen til kroppens sansninger og følelser og ved at afkode kroppens ordløse sprog, bliver det muligt at bane vejen til en forløsning af ’rystelserne’ og en dybere forståelse af de indre fortællinger (traumerelaterede mønstre), der i nutid skaber lidelse i vores liv.

Den integrative terapiform er en helhedsorienteret metode, der hjælper os i kontakt med de mange lag af bevidsthed, som gennemstrømmer den menneskelige eksistens: den kropslige erfaringsdannelse, de relationelle kontakt- og adfærdsmønstre samt de indre psykologiske mønstre og tankeformer. Alle de lag, der kan skabe indre oplevelser af stress, spænding, tomhed, angst, stagnation, opgivelse m.v. og som kan forårsage vedvarende smertefulde tilstande i krop og psyke.

Den terapeutiske behandling har til formål at hjælpe dig ind i et fuldt og helt møde med dig selv, dine særlige udfordringer såvel som dine særlige ressourcer og kvaliteter. Når du begynder at få adgang til dit indre liv og Selvet, vokser du helt naturligt ind i et mere autentisk ståsted og et sundt personligt lederskab.

Herfra bliver i stand til at forbinde dig med dine medmennesker på en mere tillidsfuld måde og i stand til at mestre livet, så dit bidrag til verden bliver mere udviklende, positivt og nærende.

Den terapeutiske behandling bygger på psykodynamisk terapi, tilknytningsteori, emotionsforskning, den polyvagale teori og somatisk udviklingspsykologi.

Jeg arbejder primært med behandling af stress, livskriser og udviklingstraumer.

Jeg modtager løbende supervision og deltager på fagligt relevante kurser/efteruddannelse.

Jeg er medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter, FaDP og arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinjer.

FaDP er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Min indre rejse

Min personlige udviklingsrejse tog for alvor fart, da jeg for 10 år siden befandt mig i en tilstand af alvorlig stress og livskrise. Jeg sagde mit daværende job op og afsluttede mit virke som bygningsarkitekt. Mit parforhold nåede sin afslutning og jeg sagde farvel til min far, der døde efter længere tids sygdom.

Det var et livsomvæltende år. På en gang et markant punktum og en ny begyndelse. Mit behov for at ændre kurs var åbenlyst og udviklingsprocessen gav næring til en årelang fordybende udforskning af sindets, kroppens og hjertets indre rum – en udforskning, der nok aldrig stopper.

Jeg var så heldig, at jeg fandt mig en dygtig læremester og et livsvidne, der var oprigtig villig til at se, hvem jeg var. Et menneske, som kunne bære at sidde sammen med mig i mit svidende ubehag og min allerdybeste smerte – en smerte, der trak tråde tilbage til et tidligt jordskælv i mit liv – og et menneske, som også havde øje for min dybereliggende identitet og de oprindelige kvaliteter i mig.

Så længe jeg kan huske, har jeg været optaget af sammenhænge mellem krop og psyke. I årenes løb har jeg derfor også afsøgt mange forskellige veje til en dybere kontakt med min krop, mit sind og mit hjerte.

Dels fordi jeg gerne ville forbedre min trivsel og dels fordi jeg mærkede en stærk indre motivation.

I dag brænder jeg for den integrative psykoterapi, hvor alle dimensioner af den menneskelige eksistens inddrages – med øje for det særlige i den enkelte. Denne terapiforms terapeutiske metoder har været livsberigende for mig (og i øvrigt også for mange andre).

Mit liv er blevet sjovere, dybere, mere autentisk og mere nærværende.