Behandling af langvarig sorg

Barndommens tab kan skygge for livet. Få hjælp, så du kan stå stærkere i både sorgen og glæden.

Behandling af sorg

Få hjælp til at håndtere barndommens tab.

Behandling af langvarig sorg

Barndommens tab kan skygge for livet. Få hjælp, så du kan stå stærkere i både sorgen og glæden.

Sorg er som at leve to liv.

I det ene lader du som om, alt er ok.

I det andet skriger dit hjerte stille i smerte.

( Citat ukendt )

Sorg

Sorg er en grundfølelse, en indre tilstand og en naturlig reaktion på tab. Sorg forsvinder ikke ud af livet, men sorgprocessen er en kontinuerlig og levende proces, der nogle gange træder frem i din bevidsthed og andre gange trækker sig tilbage. Som bølger, der tiltager og aftager i sin helt egen rytme.

Behandling af gammel sorg

Sorg er ikke en sygdom og skal derfor heller ikke behandles som sådan. Men et ubearbejdet tab i barndommen eller ungdommen kan give anledning til langvarig psykisk og fysisk lidelse, som kan være behandlingskrævende.

Det ubearbejdede tab kan forårsage et vedvarende forhøjet indre traumetryk, kronisk stress, tabsrelateret depression og/eller (kompleks) PTSD, som påvirker din daglige funktion og livskvalitet.

Ved hjælp af integrativ krops- og psykoterapi får du muligheden for at bearbejde dit tidlige tab og din smerte i et helhedsorienteret terapeutisk arbejde. Gennem kropsterapeutiske tiltag får du hjælp til at afbalancere dit nervesystem og genskabe kontakten til din krop, så energien i nedlukkede områder kan genaktiveres. Desuden får du hjælp til at finde forståelse for tabets indvirkning på dit liv og dine relationer, så du kan blive bedre til at leve godt med din sorg – og træde ind i livet på et stærkere fundament og med en forbedret kontakt til dine indre ressourcer.

I terapien vil du blive mødt af et menneske, der kender til barnets vandring igennem sorgens landskaber og det voksne menneskes helende rejse indefra.

Hvad er forlænget sorglidelse?

Kritisk sygdom og tab er en naturlig del af livet. Men når børn og unge mister, kan det få alvorlige konsekvenser og trække spor langt ind i voksenlivet.

Børn og unge, der oplever tab af nære relationer, har ikke de nødvendige erfaringer og ressourcer til at håndtere tabet på egen hånd. Derfor er det vigtigt, at der er en eller flere voksne omkring barnet, som evner at række ind i det sårede barns erfaringsverden. Så barnet føler sig omfavnet og får hjælp til at regulere de svære følelser undervejs i sorgprocessen.

Efterlades barnet på et følelsesmæssigt plan alene i efterdønningerne af et tab, kan barnet stagnere i tabstraumet og sorgen kan give anledning til vedvarende komplicerede sorgreaktioner. Indenfor diagnosesystemet betegnet som forlænget sorglidelse (PGD = Prolonged Grief Disorder). Både børn og voksne, der mister, kan opleve forlænget sorglidelse.

Hvad er symptomerne?

Cirka 10 procent af voksne, der erfarer tab af nære relationer, oplever forlænget sorglidelse. Der forelægger endnu ikke præcise tal for børn og unge, men forskningen anslår, at de er tilsvarende eller højere (Kilder: Atle Dyregrov og Martin Lytje, Ph.d.).

Symptomerne på forlænget sorglidelse kan være:

 • Stress, angst, tabsudløst depression, tabsudløst PTSD m.v.
 • Overdreven optagethed af den mistede relation
 • Vedvarende længsel og savn
 • Overdreven undertrykkelse af tabet og tabets betydning for det levede liv
 • Manglende accept af tabet og den nutidige livssituation
 • En oplevelse af at have mistet en vigtig del af sig selv
 • En grundlæggende følelse af forladthed og ensomhed
 • En grundlæggende tone af melankoli
 • Mangel på energi og vitalitet
 • Mangel på glæde og engagement
 • Skyldfølelse og skam
 • Følelsesløshed, ligegyldighed, meningsløshed
 • Selvmordstanker
 • Vanskeligheder ved at knytte sig til andre mennesker
 • Overdreven frygt for at miste
 • Følelsesmæssig overvældelse ved tab af øvrige relationer (en ven, en kæreste, et kæledyr m.v.)
 • At have svært ved at mærke sig selv og egne behov
 • Svært ved at fungere i sociale sammenhænge og i sociale aktiviteter
 • Nedsat funktionsdygtighed i forhold til uddannelse, job, fritid, familieliv mv.

Desuden kan der være fysiologiske symptomer som søvnløshed, indre uro, manglende appetit, overdreven træthed, energiforladthed, over- og underspændning i muskulatur, fordøjelsesproblemer, fysisk smerte m.v.

Børn og unge bliver dobbeltramt

Når børn og unge mister et familiemedlem, er der ikke kun tale om tabet af den, der går bort.

Sorgens mørke omslutter og forandrer alle, der står tilbage. Det velkendte forsvinder og efterspillet i familiedynamikken kan stille store krav om tilpasning til det barn eller den unge, der er overvældet af sorg. Desuden vil børn og unge ofte tage et uhensigtsmæssigt overansvar for stemningen i hjemmet, og forsøge at gøre de sorgramte voksne mere glade og veltilpasse. Opmærksomheden dirigeres fra barnets indre liv over i det ydre miljø og ind i en overdreven opmærksomhed på andre mennesker behov. Herved bliver børn og unge dobbeltramt i tabet. De mister både den elskede relation samt hensynet og den gode kontakt til sig selv.

*Børn og unge, der mister en nær relation, har en øget risiko for:

 • At udvikle forlænget sorglidelse (PGD)
 • At udvikle tilknytningsforstyrrelse og udviklingstraume
 • At opleve genudspilning af tab og forladthed
 • At opleve seksuelle overgreb (især piger)
 • At udvikle risikobetonet adfærd (kriminalitet, misbrug mv.)
 • At udvikle afhængighed af medicin, stoffer, alkohol, rygning o.lign.
 • At udvikle fysisk og psykisk sygdom (herunder tabsudløst PTSD og depression)
 • At falde ud af uddannelsessystemet
 • At falde ud af arbejdsmarkedet
 • At opleve skilsmisse og invaliderende ensomhed

(*Kilde: Martin Lytje, Ph.d.)

Den tidlige ubearbejdede tabsoplevelse kan veje tungt i systemet og skabe udfordringer for det voksne menneske på alle niveauer af eksistensen.

Tag din sorg alvorligt

Din sorg er en indadvendt tilstand af dvale, der naturligt inviterer dig til at stoppe op, vende opmærksomheden indad og passe godt på dig selv, mens du bearbejder dit tab og finder ud af, hvem du er uden den mistede relation… så du kan bevæge dig ind i livet på ny.

Sådan er sorgprocessen for de fleste, men for andre stagnerer processen i de svære følelser. Tabet forbliver overvældende og ubearbejdet. Er tabsoplevelsen præget af en ambivalent relation til den afdøde, isolationsfølelse, fortielse, fortrængning og selvundertrykkelse kan varme tårer fryse til is, desperate skrig forstumme og naturlige bevægelser stivne. Det enkelte menneske låses fast i sit traume. Kroppen og nervesystemet holder på energien.

Sorg er aftrykket efter død. Det er den tungeste energiform, som vi mennesker stifter bekendtskab med. Sorgens smerte rammer dybt ind i hjertet på både den sørgende og de omgivende andre. Mange sørgende oplever derfor også, at andre mennesker tilskyndes til at gå en stor bue udenom eller motiveres til at ville redde på uhensigtsmæssige måder. At komme med gode råd, opmuntre til handling som den sørgende endnu ikke føler sig klar til eller drysse sukker på såret, hvor der i stedet er behov for en omsorgsfuld favn at græde ud i eller et par kærlige ører og øjne, der lytter og bevidner.

Børn og unge, der har mistet, kan være skarpt trænet i at skjule sin sorg, at tilpasse sig skiftende miljøer og have antennerne ude for at kalibrere stemningen i omgivelserne. Dette kan have store omkostninger for barnets (og senere det voksne menneskes) evne til række ud, yde selvomsorg og mobilisere egne indre ressourcer, så behov tilgodeses og opfyldes. Forbliver sorgen og tabet, der forårsagede sorgen, forvist til et liv i det skjulte, kan det få vidtrækkende negative konsekvenser livet ud.

Taler ovenstående ind i dig og din personlige historie – og oplever du lidelse i dit liv her-og-nu, så vil jeg anbefale dig at søge hjælp, så du kan begynde at hente livet tilbage. Det har du fortjent.

Det er kun dig, der kan tage din sorg alvorligt.

Har du behov for hjælp til at håndtere barndommens tab?

Jeg har base i Aarhus C og du er hjertelig velkommen til at kontakte mig på mobil: 25141750