Behandling af stress

Få hjælp til at håndtere din stress, så du kan genvinde din indre ro og dit overskud.

Behandling af stress

Få hjælp til at håndtere din stress, så du kan genvinde din indre ro.

Behandling af stress

Få hjælp til at håndtere din stress, så du kan genvinde din indre ro og dit overskud.

Er du ramt af stress?

Stress kan udtrykke sig på mangfoldige måder. Tilstanden kan fremtræde som en oplevelse af indre og/eller ydre pres, eller den kan vise sig som angst, træthed, søvnløshed, hukommelsessvigt og følelsesmæssig overvældelse. I værste fald kan langvarig stress føre til en tilstand af kollaps og udbrændthed. Hvis du oplever de ovennævnte symptomer ofte eller vedvarende, kan det være værd at undersøge, om du er ramt af behandlingskrævende stress. Du kan få hjælp til en afklaring af dine symptomer hos din private læge.

Hvornår bliver travlhed til sygdom?

Når hverdagens travlhed bliver til en vedvarende belastning kan det få alvorlige konsekvenser for både krop og sind. Langvarig stress kan påvirke funktionen i kroppens nervesystem og den naturlige ligevægt i kroppens indre biokemiske miljø med en øget risiko for en lang række fysiske og mentale lidelser til følge. Stress kan bl.a. føre til fordøjelsesproblemer, svækket modstandskraft overfor bakterier og virus, hjertekredsløbsproblematikker, hormonelle ubalancer, depression, angst mv.

Hvorfor bliver du stresset?

Alle mennesker kan blive ramt af stress – også du og jeg.

Stress kan forårsages af mange forskellige faktorer, herunder arbejdspres, deadlines, dårligt arbejdsmiljø, konflikter i personlige relationer, skilsmisse og andre udfordrende ændringer i dine livsomstændigheder.

En stressbelastning skyldes ofte en kombination af udefrakommende faktorer og individuelle indre forhold. Dine forventninger til dig selv, din ansvarsfølelse, din tiltro til egne ressourcer, dit følelsesmæssige fundament i livet, dine ubevidste tanke- og adfærdsmønstre samt din måde at tolke det ydre pres på kan have en afgørende betydning for, hvordan presset håndteres og hvilket aftryk det sætter i krop og sind.

Tidligere ubehandlede traumer og tilknytningsproblematikker, der forårsager et kronisk forhøjet stressniveau, kan desuden være en medvirkende årsag til den stressbelastning, som du erfarer her-og-nu.

Hvad er stress?

Stress er i sit udgangspunkt en sund reaktion, der har til formål at optimere din overlevelse og sikkerhed. Det er kroppens naturlige biologiske, fysiologiske og psykologiske respons på en trussel eller en belastning. Belastningen kan handle om at skulle præstere lidt mere, indfri en deadline eller håndtere en ydre eller indre fare. Den indre fare kan komme fra faretruende tanker eller frygtfulde forestillinger.

I den akutte situation hjælper vores stressrespons os til årvågenhed, skærpet fokus, skærpet indlæringsevne og øget præstation. Når vi oplever stress frigiver vores krop stresshormoner, der mobiliserer vores indre ressourcer, så vi kan handle hensigtsmæssigt i en faretruende situation – kæmpe os til overlevelse eller flygte i sikkerhed.

I dag ved vi, at stress i for store doser og over længere tid kan have alvorlige omkostninger for den enkeltes livskvalitet og helbred. Når vi i vores hverdagssprog taler om stress, referere vi til stress som en psykisk og fysisk belastningstilstand, der ikke giver plads til restitution og afslapning.

Få hjælp:

Har du behov for hjælp til at håndtere din stress?

Jeg tilbyder en halv times introsamtale på klinikken for 200 kr., hvor du får mulighed for at møde mig og mærke efter, om jeg er den rette til at hjælpe dig.

Ring og aftal tid på: 25141750

Eller book en fuld session herunder

Hvad er tegnene på stress?

Stress kan have mange komplekse udtryk og spænder fra den højaktiverede tilstand (hyperarousal) til den depressive tilstand (hypoarousal). I den højaktiverede tilstand kan du bl.a. opleve tankemylder, angst, vrede, indre uro, søvnløshed, forstoppelse m.v. I den depressive tilstand kan du opleve umådelig træthed, udbrændthed, opgivenhed, følelsesløshed, diarré m.v.

Måske kan du genkende nogle af disse tegn på stress?

Fysiske tegn:

 • Hjertebanken
 • Indre uro
 • Hovedpine
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Svimmelhed
 • Appetitløshed
 • Fordøjelsesproblemer hhv. forstoppelse og diarré
 • Urolig søvn/søvnløshed
 • Svedeture
 • Smerter og spændinger
 • Hyppige infektioner
 • Kognitive udfordringer

Psykiske tegn:

 • Tankemylder og bekymringstanker
 • Ængstelse
 • Irritation og vrede
 • Selvbebrejdelse og selvkritik
 • Rastløshed og koncentrationsbesvær
 • Ulyst og træthed
 • Uoverkommelighedsfølelse
 • Nedsat humør

Adfærdsmæssige tegn:

 • Manglende nærvær
 • Fjendtlighed
 • Ubeslutsomhed
 • Manglende engagement
 • Nervøsitet og angst
 • Øget sygefravær
 • Nedsat overblik og præstation
 • Øget konfliktniveau
 • Øget brug af stimulanser
 • Øget dulmen og selvmedicinering

Hvordan behandles stress?

Stress udtrykker sig forskelligt fra menneske til menneske og de bagvedliggende årsager kan være mangfoldige. Ethvert menneske har sin egen erfaringsdannelse, sin helt unikke krop og sin særlige måde at være i livet på.

Derfor må stressbehandlingen skræddersyes den enkelte.

Når det drejer sig om stress, handler det ikke kun om at symptombehandle, så du kan blive mindre stresset her-og-nu. Det handler ligeså meget om at skabe den forandring, der gør, at du kan forblive stressfri på lang sigt. Der findes desværre ikke et quickfix. Det tager tid for kroppen og nervesystemet at genoprette den sunde balance. Den varige forandring kræver, at du lærer at lytte indad, så du kan handle rettidigt på din krops signaler – og forblive i et restorativt livsspor.

Jeg tilbyder integrativ krops- og psykoterapeutisk behandling af stress. I forløbet får du muligheden for at blive klogere på dit ydre og indre arbejdspres, dine forventninger til dig selv, din tiltro til dine egne evner og ressourcer…  og ikke mindst… dit hjertets lyst og længsel. Du får viden, øvelser og værktøjer, der hjælper dig med at genoprette og vedligeholde din indre balance.

Arbejdet foregår i en vekselvirkning mellem kropslige øvelser og terapeutisk behandling målrettet dine særlige ønsker og behov. I behandlingen vil der være fokus på at identificere dine ydre og indre stressorer, at frigøre din krop fra stressbelastningen og behandle de bagvedliggende psykologiske og relationelle årsager til netop din stress.

Integrativ krops- og psykoterapi til behandling af stress

Den integrative terapiform tilbyder en helhedsorienteret tilgang, der fokuserer på både fysiske, følelsesmæssige og mentale aspekter af trivsel.

Behandlingen kombinerer dynamisk terapi med mindfulness, vejrtrækningsøvelser, afspændingsteknikker og kropsarbejde på briks. Desuden vil behandlingen omfatte relevant rådgivning omkring motion, søvn, livsstil, familieforhold og arbejdsmiljø.

Ta’ hånd om din stress

Langvarig stress kræver behandling.

Jeg tilbyder en halv times introsamtale på klinikken for 200 kr. Her får du mulighed for at møde mig og mærke efter, om jeg er den rette til at hjælpe dig.

Ring og aftal tid på: 25141750

Eller book en fuld session herunder