Fem trædesten til din livsfornyelse.

Er du der, hvor livet i høj grad er præget af overlevelseskamp og meningsløshed?

Føler du dig udbrændt, forvirret, stresset, ængstelig, utilstrækkelig…?

Så kan det være, at du er klar til at skabe den indre forvandling, der hjælper dig ud af overlevelsessporet og ind i udviklingssporet.

Så du kan begynde at:

  • opdage den du er
  • hente dine svar i dit eget indre
  • mærke dit værd
  • mærke hvad du står for
  • mærke hvor du gerne vil hen

Forvandlingen begynder med et:

  • JA til dig selv
  • JA til din indre sandhed
  • JA til en ny bevægelse

Måske er du igennem årene blevet rigtig god til at ’løbe væk fra’, ’gå uden om’, ’holde på’, ’kontrollere’, ’undertrykke’, ’negligere’, ’skjule’…

… nu skal du til at ’møde’, ’at være med’, ’åbne op for’, ’rumme’, ’erkende’, ’acceptere’, ’sætte fri, ’udtrykke’…

Det er en ganske anden bevægelse – for kroppen og for sindet – og processen kræver da også både mod og villighed til at se sandheden om dig selv i øjnene.

Sølvig Instituttets ’Fem trædesten’ beskriver det helhedsarbejde, der kan hjælpe dig ind i et livsfornyende samarbejde med din krop, dine følelser, dine relationer, dit psykologiske kredsløb og din dybereliggende unikke identitet.

1. TRÆDESTEN – den indre søgende arketype

JA TIL INDRE SANDHED

Handler om at vække din indre sandhedsøgende impuls, så du for alvor kan erkende din lidelse og begynde at søge indre svar. Her åbner du dig for din indre søgende arketype og begynder – måske for allerførste gang i dit liv – at stille dig selv eksistentielle spørgsmål.

Spørgsmål, der knytter sig til det at være menneske og til de grundvilkår, der er en del af menneskelivet.

Spørgsmål, der hjælper dig med at bryde din hverdagshypnose, så du kan begynde at møde den du blev til (din personlighed) og den du dybest set er (Selvet)

Den søgende arketype hjælper dig ind i en ny bevægelse, tænder dit engagement og indgyder dig mod til at gå bagom dit forsvar og ind i de dybereliggende sandheder om dig selv.

2. TRÆDESTEN – den indre observatør og bevidsthedsarbejdet

JA TIL INDRE STYRKE

Når du træder ind i det indre arbejde, udvikler du gradvist ’den indre observatør’. Den indre observatør er en instans i din psyke, der fra et ikke-dømmende sted observerer dine tanker, dine følelser, din indre dialog, dine kropssansninger, din adfærd og dine dybereliggende motiver for adfærd. Den hjælper dig med at afdække dine dysfunktionelle mestringsstrategier og opdage dit autentiske Selv og de indre ressourcer, der kalder på integration.

I et samarbejde med dine øvrige psykiske kræfter hjælper den indre observatør dig til øget bevidsthed og generobring af de følelser og karakterstyrker, som du kom til at afvise for at tilpasse dig dit ydre miljø (fx indre visdom, mod, viljestyrke, handlekraft, medfølelse, taknemmelighed, åndelighed mv.)

3. TRÆDESTEN – naturmennesket i dig

JA TIL INDRE RO OG BALANCE

Som menneske er du et fantastisk stykke natur. I den tid vi lever i, vokser de fleste af os mere og mere ind i den industrielt fremstillede og teknologiske virkelighed – og fjerner os fra den oprindelige natur, som vores organisme er født ud af. Mange erfarer at krop og sind med tiden begynder at larme – som en højlydt protest imod den livsførelse, vi byder os selv.

At genfinde naturmennesket i dig, handler om at genopdage din krop og begynde at tilgodese din organismes naturlige behov. At leve et restorativt liv, der sikrer dig en god og afbalanceret energiforvaltning. At give din krop, dit nervesystem, din hjerne, din biokemi, dit tarmsystem osv. kærlig opmærksomhed og passende næring (god søvn, god kost, hjernepauser, hvile, glad bevægelse, naturens energi, vekselbade, berøring, nydelse mv.).

4. TRÆDESTEN – dit tryghedsfundament og dine relationer

JA TIL TRYGHED OG TILLID

Mennesket er et flokdyr og har behov for nære relationer og fællesskaber. Som menneskebarn kommer du til verden med en ufærdig og plastisk hjerne, der udvikler sig i et samspil med dine omgivelser. For at tilpasse dig flokken, er du i visse situationer nødsaget til at fravige dine egne behov, værdier og idealer.

Oplever du, under din opvækst, for store doser af omsorgssvigt, følelsesmæssig knaphed, overvældelse mv., kan du risikere at blive utrygt tilknyttet.

Den utrygge tilknytning udtrykker sig i din relation til dig selv og andre. Den kan vise sig som ængstelse, tendens til undvigelse, klæbende adfærd, ambivalens og desorganisering – alt sammen forskellige udtryk for grundlæggende utryghed og mistillid til dig selv og andre. Når vi arbejder med at genopbygge tryghedsfundamentet, arbejder vi dels med fokus på den kropslige forløsning af traumeenergi og dels med fokus på dine relationserfaringer, dine relationsmønstre og dine relationelle kompetencer.

5. TRÆDESTEN – udfoldelsen af det særlige i dig

JA TIL AUTENTICITET

Øvelsen i at være autentisk i holdninger, følelsesmæssige udtryk og handlinger er nok en livslang proces for de fleste. Det kræver et stort engagement, viljestyrke, tålmodighed, overbærenhed… og et vedvarende indre arbejde.

Den autentiske mestring af livet er betinget af, at du fra øjeblik til øjeblik er i dyb kontakt med dig selv og dit indre liv. At du kan mærke, afkode, rumme, forvalte og udtrykke dine sande følelser og behov. At du er i stand til at skelne mellem personlighedens forsvar og Selvets sande interesser – og har genskabt forbindelsen fra personlighedens lag til dybet af Selvets inderste visdom og vilje.

Så du, i de fleste af livets øjeblikke, kan udfolde dig i overensstemmelse med dit inderste væsen – den du dybest set ER.

Det er en dans, vi alle må øve os i – og ’Ting Tager Tid’.